Hoppa yfir valmynd

Laus störf

Sérfræðingar í netöryggissveitina

CERT-ÍS hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvu- og netkerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum. Einstakt tækifæri til að hafa bein áhrif á netöryggi Íslands til framtíðar.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Þátttaka í atvikameðhöndlun CERT-ÍS.
 • Þróa og taka þátt i netöryggisæfingum.
 • Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu samstarfi um netöryggismál.
 • Ráðgjöf og upplýsingagjöf varðandi netöryggismál.
 • Náin samvinna með sviðshópum CERT-ÍS.
 • Vinna við atvika-, veikleika- og búnaðargreiningu.

Hæfnikröfur:

 • Háskólanám sem nýtist í starfi, t.d. á sviði verk- eða tölvunarfræði eða víðtæk reynsla af netöryggi.
 • Brennandi áhugi á upplýsingaöryggi og upplýsingatækni.
 • Reynsla af netöryggi kostur.
 • Reynsla af atvikagreiningu tengd upplýsingatækni er kostur.
 • Gott vald á íslensku og ensku, og búa yfir ríkulegri samskiptafærni meðal annars að geta miðlað tæknilegum upplýsingum.
 • Samstarfshæfni, jákvætt viðhorf og eiga auðvelt með að vinna í hóp.
 • Hæfni til ákvarðanatöku við flóknar og krefjandi aðstæður.
 • Góður skilningur á upplýsingatækni og geta til að meta upplýsingar með tilliti til áhættu og áhrifa.

CERT-ÍS er netöryggissveit á vegum Fjarskiptastofu. Hún starfar samkvæmt 47 gr. fjarskiptalaga nr. 81/2003 og reglugerð nr. 480/2021. Sveitin hóf formlega starfsemi árið 2013. 

Helstu verkefni netöryggissveitarinnar CERT-IS er ástandsvitund um stöðu netöryggismála ásamt atvikameðhöndlun þegar netatvik verða. Með sjálfstæðri skipulagseiningu netöryggissveitarinnar er verið að tryggja sjálfstæða úrvinnslu upplýsinga og atvika í fullum aðskilnaði frá öðrum sviðum.

Umsóknarfrestur er til og með 20. september nk.

Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is

Um er að ræða 100% starf. Æskilegt er að viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra við viðkomandi stéttarfélag.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. 

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og settur fram rökstuðningur um færni viðkomandi til að gegna starfinu. Umsækjandi þarf að gangast undir og standast öryggisvottun ríkislögreglustjóra. 

CERT-IS lítur svo á að umsókn gildi í sex mánuði frá dagsetningu hennar nema umsækjandi taki annað fram.

Umsjón með starfinu hafa Jensína Kristín Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og Garðar Ó. Ágústsson (gardar@vinnvinn.is)

Hlutverk Fjarskiptastofu er að stuðla að netöryggi ásamt hagkvæmri, öruggri og aðgengilegri fjarskiptaþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Fjarskiptastofa starfar í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi og hvílir starfsemin annars vegar á alþjóðlegri þróun í fjarskiptum, upplýsingatækni og netöryggi og hins vegar á lagagrundvelli EES svæðisins.

Flestir starfsmenn Fjarskiptastofu taka þátt í alþjóðlegum verkefnum. Hjá Fjarskiptastofu starfa hátt í 40 manns, aðallega sérfræðingar við úrlausn verkefna á sviði netöryggis, tæknimála, viðskipta og laga sem tengjast hlutverki stofnunarinnar.

Fjarskiptastofa hvetur einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um störf sem stofnunin auglýsir. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.